top of page

ADHD

I de siste årene har det har vært en eksplosiv økning i diagnoser som omfatter konsentrasjonsvansker, ADHD, Tourettes etc, og vi regner blant annet i dag med at ca. 30.000 barn har diagnosen ADHD.

Ofte ser man at gutter med ADHD er hyperaktive, har dårlig impulskontroll, store problemer med å konsentrere seg på skolen, lese-/skrivevansker, nedsatt motorikk og ofte sleivete og/eller utagerende oppførsel.

Jenter på den andre siden er ofte innadvendte, passive, skye, sliter med depresjon og angst. Felles for begge kjønn er at de har et sterkt nedsatt selvbilde.

Årsaker til ADHD

Forskerne mener det er flere årsaker og faktorer til dette; kosthold, arv, matallergi, data/dataspill, sittestilling, TV, få motoriske utfordringer, dårlig kommunikasjon i visse områder i nervesystemet etc.

Det er ikke så mye snakk om skader i hjernen som det er snakk om dysfunksjoner og umodenhet. Hjernen er ansvarlig for bl.a. å styre kroppen, konsentrasjon, planlegging, organisering, problemløsing, personlighet, konsekvenstenking, oppførsel og følelser.

Hva går behandlingen ut på?

  • Nevrologisk gjennomgang hvor man undersøker leddbevegelser og nervesystemet.

  • Funksjonell nevrologisk rehabilitering hvor vi stimulerer og påvirker ulike deler av nervesystemet.

  • Spesifikke øvelser for øke balanse og koordinasjon

  • Kosthold og Ernæring – reduksjon av sukker, kunstig tilsetningsstoffer og salt.

  • Behandling med Interactive Metronome (IM).

Kan behandles med:
Interactive-Metronome-ny.jpg

Interaktiv Metronom er et behandlingstilbud, dokumentert for å bedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk. Denne metoden kan blant annet hjelpe pasienter med ADHD/ADD, dysleksi, konsentrasjonsvansker, lærevansker, koordinasjonsproblemer, Tourette syndrom m.m.

bottom of page