top of page
Ernæring

I KA Klinikken har vi stort fokus på ernæring. Dette skyldes at man i dag har god kunnskap om hva optimal ernæring betyr for behandling og livskvaliteten hos våre pasienter.

Maten har en fantastisk virkning på kroppen vår

Mange års erfaring viser at oppfølging med ernæring og hva pasienter spiser og putter i munnen hver dag, kan ha en avgjørende vekt på utfallet av behandlingen av de forskjellige diagnoser og betegnelser. Noen pasienter har arvelige disposisjoner, men de fleste får diagnoser som følge av sin livsstil. Der ønsker vi å hjelpe alle som kommer til oss.

Vi har et nært samarbeid med Lab 1 og Dag Tveiten og har spesialister på ernæring som kan hjelpe pasienten på den vanskelige veien tilbake til en god livskvalitet.

Hvordan fungerer kostveiledning

Når du kommer til kostveiledning første gang har vi en grundig samtale for å kartlegge dine utfordringer, hverdagsrutiner og kosthold. Dette gir oss et godt grunnlag for å kunne hjelpe deg videre. På kartleggingssamtalen vil du få konkrete råd som kan hjelpe deg på veien mot det du ønsker å oppnå. Du vil få kostråd som er basert på vitenskapelig dokumentasjon.

pexels-trang-doan-1099680.jpg
Juicepluss 

Vi promoterer også verdens best dokumenterte kosttilskudd, Juice Plus+. I de siste 22 år har vi sett effekten JuicePlus+ har hatt på pasienter, som idag har mindre plager med livsstilssykdommer etter at de begynte med dette kosttilskuddet. Man spiser mindre sukker, kutter ut brus og får daglig Omega 3 og Vit D 3 hver dag. 31 studier i anerkjente legetidsskrifter bekrefter hvordan planteenzymer kan ha en utrolig effekt på kolesterol, ustabilt blodsukker, dårlig energi og svakt immunforsvar.

Time bestilling

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.

bottom of page