top of page

Tilstander og behandling/ Interaktiv metronom

Et behandlingstilbud som forbedrer konsentrasjon, koordinasjon og motorikk

interactive-metronome-3.png

Hva er interaktiv metronom?

Interaktiv metronom er et behandlingstilbud, dokumentert for å bedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk. Denne metoden kan blant annet hjelpe pasienter med ADHD/ADD, dysleksi, konsentrasjonsvansker, lærevansker, koordinasjonsproblemer, Tourette syndrom m.m.

Det er mer og mer litteratur som beskriver at timingen i sentralnervesystemet er problematisk hos de med ADHD, dysleksi, autisme, lesevansker, parkinsons etc. Hjerneskade og slag kan også forstyrre hjernens timing.

pexels-jonas-mohamadi-1490844.jpg

Hva menes med timing, og hvordan påvirker denne kroppen?

Med timing mener man evnen til å styre helt sentrale prosesser i kroppen optimalt. Hjernen vår planlegger, koordinerer, gjennomfører og justerer alt vi gjør ned til minste detalj hele tiden. Eksempler på dette kan være å skulle skrive ned noe på et ark, hoppe over en vanndam, lese og bearbeide informasjonen, konsentrere seg, balansere, slappe av, trene m.m. Om hjernen fungere på en måte som ikke samsvarer med virkeligheten eller kravene man står ovenfor, vil man kunne møte på utfordringer som det er vanskelig å gjøre noe med på egenhånd.

Hvordan fungerer treningen?

Ved å trene opp timingen med Interaktiv Metronom (IM), sammen med funskjonell nervrologisk rehabilitering/behandling, adresserer man den mangelfulle timingen og kommunikasjonen innen og mellom regioner i hjernen som er underliggende hos disse personene. Dette fører igjen til mer effektiv behandling og bedre behandlingsresultater.

Et treningsforløp består av i alt 15 treningsøkter der det er satt av 30 min pr. gang. Det anbefales å sette opp 1-3 treninger i uken slik at man er ferdig i løpet av en 5-8 ukers periode. For de som ikke bor i nærheten kan programmet deles inn i økter der man trener intensivt 5 ganger i løpet en uke. Vil vil også kunne tilrettelegge spesifikt for å få mest mulig ut av treningen.

pexels-yan-krukov-9068998.jpg

Hvem kan trene med interaktiv metronom?

Det er satt en nedre grense på 6 år for å kunne trene med IM. I tillegg må personen høre på begge ører, samt kunne bruke både armer og føtter. Det er derimot ingen krav til kroppskontroll og koordinasjon eller å ha fått en diagnose.

Effekt av treningen

  • Økt fokusering

  • Økt oppmerksomhet

  • Økt konsentrasjon

  • Bedre språkbruk

  • Forbedrede teoretiske evner innen lesing/skriving/matematikk (lese og skrive fortere, med mindre feil og se sammenhenger/få bedre flyt)

  • Kontroll over aggresjon og impulsivitet

  • Mer nøyaktige bevegelser (koordinasjon)

Det varierer hvordan man reagerer på treningen. Mens noen merker forandringer allerede underveis i treningsopplegget, merker de aller fleste ingen effekt før noen uker etter treningslutt. Dette har med å gjøre at det tar tid før hjernen kan ta i bruk de forandringene som er trent inn.

Time bestilling

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.

bottom of page