KIROPRAKTOR

Våre kiropraktorer tilbyr en helhetlig behandling av kroppen, gjennom et unikt fokus på hjernen og nervesystemet.

En kiropraktor har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser og stiller en diagnose på bakgrunn av din sykdomshistorie, en klinisk undersøkelse og eventuelt en bildediagnostisk undersøkelse. Behandlingen baserer seg på kunnskap og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning til pasienten.

I tillegg til dette, gjør den funksjonelle nevrologiske tilnærmingen vår, at vi kan tilby en behandling hvor kvaliteten blir enda bedre og resultatet er langvarig.

Gjennom et komplekst utvalg tester og behandlingsteknikker, hjelper vi deg også med plager knyttet til svimmelhet, hjernerystelse, konsentrasjonsvansker, i tillegg til andre fysiske plager.

En kiropraktor kan fungere som din primærkontakt

Våre kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell, med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Som pasient kan du derfor henvende deg direkte til en kiropraktor uten legehenvisning. og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Les mer om dette på Kiropraktorforbundets nettsider.

Kiropraktoren kan derfor:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon, uten henvisning fra lege.

  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapeut eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT.

  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Nakkeartrose