top of page
Blog_Post_2_Mar.jpeg

SYSTEMATISK LASERBEHANDLING

Systematisk laserbehandling er en behandlingsmetode som kan ha rask og god effekt på plager i kroppens sener eller muskler. Laserterapi stimulerer kroppens egne mekanismer, som for eksempel en økning av blodsirkulasjon for reparasjon av skader, roe ned betennelser og irritasjoner.

Klinisk betyr dette at restitusjonstiden etter skade ofte kan avkortes.

Hvilke lidelser kan behandles med systematisk laser behandling?

Systematisk laserbehandling er en fysikalsk behandling rettet mot kroniske seneplager. Kroniske seneplager er ofte et resultat av over- eller feilbelastning. Tilstander som behandles med Systematisk laser behandling er 

Idrettsrelaterteskader, Smerter generelt – akutte og kroniske smerter, Belastningsplager, Muskelskader, brister, forstuvninger, Ødemoghevelser, Nakkesmerter–akutte/kroniske, Artrose; knær spesielt, Nakke, rygg, skulder, albue, hender, Hofte, knær, føtter

Gjør det vondt?

Nei, som regel er det ganske behagelig. På den annen side kan enkelte oppleve økt smertebilde 6-24 timer etter en behandling – dette er fordi laseren har initiert reparasjonsprosessen og dette er positivt. Ofte skjer dette ved kroniske tilstander. Smerten avtar som regel i løpet av 1-3 dager, i sjeldne tilfeller varer det lenger.

Hvordan utføres behandlingen?

I noen tilfeller kan man oppnå umiddelbar smertelindring. Husk at smerte ved skade er der for å forhindre overbelastning på det skadede området. Smertelindring ved laserbehandling kan resultere i at man ikke er klar over at man kanskje belaster skadeområder i for stor grad, noe som kan forverre tilstanden. Derfor er det viktig at man er bevisst dette, og at man er påpasselig med riktig belastning ved aktiviteter som påvirker skadeområdet.

Skal man "passe på" noe etter behandling?

I noen tilfeller kan man oppnå umiddelbar smertelindring. Husk at smerte ved skade er der for å forhindre overbelastning på det skadede området. Smertelindring ved laserbehandling kan resultere i at man ikke er klar over at man kanskje belaster skadeområder i for stor grad, noe som kan forverre tilstanden. Derfor er det viktig at man er bevisst dette, og at man er påpasselig med riktig belastning ved aktiviteter som påvirker skadeområdet.

Time bestilling

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.

bottom of page