top of page

Fibromyalgi

Fibromyalgi hører inn under muskel-, skjelett- og bindevevssykdommer. Hovedsymptomene er smerter i musklatur og ledd hvor man blant annet kan oppleve såkalte ”tenderpoits” (ømme punkter).

I tillegg opptrer ofte symptomer som:

 • Muskelstivhet

 • Tretthet

 • Søvnforstyrrelser

 • Kraftløshet

 • Fornemmelse av hevelse

 • Svimmelhet

 • Utmattelse

 • Hodepine

 • Magebesvær.

Sykdommen er kategorisert som kronisk og man vet lite om årsakssammenhengen til tilstanden. De fleste som rammes er kvinner.


Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Vår akupunktør har god klinisk erfaring med fibromyalgi og har flere metoder for å håndtere tilstanden. I tillegg er det viktig å kartlegge hvordan hjernen oppfatter tilstanden og hvilken invirkning detter har på kroppen.

 • Her på KA klinikken tilbyr vi en helhetlig konsultasjon hvor vi utfører grundige tester basert på nyeste forskning. Ved blant annet å undersøke samt stimulere hvordan din hjerne og ditt nervesystem påvirker resten av kroppen sørger vi for å kunne gi deg gode og langvarige resultater.

Kan behandles med:
akupunktur Behandling
Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform som er i sterk vekst, og som er blitt anerkjent både som et alternativ og et supplement til vestlig medisin.

bottom of page