top of page

Nakke Myalgi

Myalgi eller muskelsmerter/muskelverk er svært utbredt blant befolkningen. Nakke myalgi er mest utbredt blant kvinner og det øker med alderen. Enkelte har mer alvorlige muskelsykdommer som gir myalgi, men de aller fleste nakkemyalgier stammer fra spenninger i nakke- og skulderkomplekset. Nakkemyalgi kommer oftest av ensidig arbeid eller generelt høyt spenningsnivå. Opptil 50 % av den voksne befolkningen opplever dette i løpet av et år.

Undersøkelse

Din behandler vil kunne gjennomføre en grundig undersøkelse for å utelukke mer alvorlige årsaker til muskelsmertene. For de aller fleste vil det ikke være nødvendig å supplere med bildediagnostikk, men enkelte blodprøver kan i samråd med lege rekvireres for å undersøke evt. systemårsaker til plagene. En god sykehistorie og klinisk undersøkelse er som oftest tilstrekkelig for å avdekke årsakene til myalgi.

Behadnling

Det viktigste rådet er å være fysisk aktiv. Din behandler vil benytte seg av forskjellige muskelteknikker for å løse opp i spenningene i nakken. Det vil ofte benyttes manipulasjonsteknikker for å gjenopprette normal funksjon i nakken og god leddbevegelighet. Din kiropraktor vil også kunne gi deg øvelser som du kan gjøre selv. Hvilke tiltak som er riktig for nettopp deg vil du og din behandler komme frem til.

pexels-kampus-production-8638038.jpg

Diagnose og prognose

Symptomer

De fleste beskriver symptomene som verkende med økt stivhet i nakke/skulder region. Tilstanden er ufarlig men oppleves ofte som svært ubehagelig for den enkelte. Den økte spenningen fører også til drag på muskelfester i nakke og bakhode og assosierte plager som hodepine og redusert bevegelse i nakke er vanlig. Dette vil igjen kunne føre til leddlåsninger i nakke og brystrygg. Noen opplever også verk i overarm i tillegg til smertene i nakken.

Årsak

Myalgi i nakke oppstår ofte etter ensidig belastning og lite variasjon i arbeidssituasjon. Opplever man mye stress i arbeid eller livssituasjon vil ofte muskelsmerter i nakke forverre seg. Myoser i nakken kan også komme som en følge av andre problemer eksempelvis: artrose, prolaps, skader på ligamenter eller sener, akutte stivheter i nakkeleddene. Dette er tilstander som kan skape myoser i nakken. Den økte spenningen fører til dårligere sirkulasjon i området og man utvikler ofte ømhet og irritasjon i muskulaturen.

pexels-yan-krukov-5793712.jpg

Hva kan du gjøre selv?

Regelmessig fysisk aktivitet sørger for god gjennomstrømming av muskulatur og minsker ømhet/verking fra muskulatur. Noen synes også at aktivitet i varmtvannsbasseng lindrer smerter og gjør det lettere å bevege seg. Trivsel i jobb og egen livssituasjon fremmer god helse og reduserer risikoen for spenninger og muskelmyalgi. Variasjon i arbeidsstillinger er viktig, det finnes ikke en korrekt måte å sitte på, tenk heller at du skal endre stilling hvert 20. min.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page