top of page

Fibromyalgi

Typisk for fibromyalgi er smerter, og at du kjenner deg stiv i kroppen. Du føler deg kanskje også lite uthvilt om morgenen. Mange har ledd- og muskelsmerter, morgenstivhet og det forverres ved værskifte, stress fysisk og psykisk, samt ved nedsatt søvn. Mange plages med uttalt tretthet, problemer med hukommelse, oppmerksomhet og har lite energi. Mange med Fibromyalgi er i tillegg plaget med en rekke andre uspesifikke symptomer. Et klassisk kjennetegn på fibromyalgi, er trykkømme punkter på spesifikke områder på kroppen. Mange pasienter er i tillegg plaget med hodepine, nedstemthet og magesmerter.

Symptomer

  • Utmattelse.

  • Mageproblemer som diaré eller forstoppelse.

  • Magesmerter.

  • Oppblåsthet.

  • Søvnproblemer eller en opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn.

  • Problemer med konsentrasjon.

Untitled design-8.png

Behandling

Vår akupunktør har god klinisk erfaring med fibromyalgi og har flere metoder for å håndtere tilstanden. I tillegg er det viktig å kartlegge hvordan hjernen oppfatter tilstanden og hvilken invirkning detter har på kroppen.

 

Pasienten ligger eller sitter i cirka 20 minutter med 1–15 nåler i kroppen. Nålene bearbeides gjerne manuelt ved at de dreies inntil pasienten kjenner det en utøver vil kalle «de qi», eller nålefølelse. Dette er en sprengende følelse i vevet som stråler ut fra selve nålen og skiller seg fra vanlig stikksmerte.

krystallsyken-behandling-640px-1.jpg

Diagnose og prognose

Undersøkelse

Undersøkelsen av fibromyalgi består av å identifisere mulige årsaker til hvorfor man opplever smerten. I de aller fleste tilfellene er smertene av såkalt “uspesifikk” opprinnelse, hvor årsakene antas å være en kombinasjon av flere faktorer hvor stress, belastning, aktivitetsnivå og livsstil sammen er en del av årsaksforklaringen til smertene. Vår akupunktør gjennomfører alltid en fullstendig fysikalsk undersøkelse.

pexels-karolina-grabowska-4506165.jpg

Prognose

Tilstanden er kronisk, men den blir ikke verre over tid eller livstruende. Enkelte opplever å komme seg over smertene og leve et ganske normalt liv ved å håndtere tilstanden.

pexels-yan-krukov-5793802.jpg

Når bør du oppsøke en behandler

  • Dersom du tror du kan ha fibromyalgi.

  • Dersom behandlingen du bruker ikke gir noen lindring.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page