top of page

Benhinnebettenelse

Benhinnebetennelse er en betennelsestilstand tilknyttet sene og muskelvevet som hefter seg på innsiden leggbenet ditt. Tilstanden oppstår hyppig hos idrettsutøvere og personer med høy treningsintensitet på ben. Her vil også fottøy samt underlag spille inn som viktige faktorer.

Undersøkelse

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Diagnosen er som regel lett å stille ut fra den typiske sykehistorien. Behandler vil også se på bakenforliggende årsaker til at problemet oppstår. Ytterligere undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men skjelettscintigrafi/MR kan være nyttig ved mistanke om tretthetsbrudd.

Behadnling

Formålet med behandlingen er å dempe betennelsen og lindre de akutte plagene, samt eventuelt sette i verk tiltak som forebygger nye plager. Noen tiltak er råd om trening, korrigering av feilstillinger fot/såletilpassing, bløtdelsbehandling og trykkbølgebehandling (ESWT). Prognosen er generelt god ved et konservativt behandlingsopplegg med hvile og omlegging av treningen. Tilstanden har likevel tendens til å komme tilbake, og en må ofte ta hensyn til dette over lang tid. Noen får langvarige plager som forhindrer aktiv idrett og trening og det er da viktig å prøve å trene opp toleransen i underbensmuskulaturen med styrketrening, samt begrense/unngå hopp/løpsaktiviteter.

pexels-kampus-production-8638038.jpg

Diagnose og prognose

Symptomer

Den typiske plagen er smerter på forsiden/innsiden av leggen under og etter trening (eks. løping). I starten er det murrende smerter og ubehag, ofte etter relativt harde belastninger. Etter hvert blir toleransen for belastning stadig mindre. Dersom treningen fortsetter, vil det etter hvert kunne bli hvilesmerter, og smertene forverres ved minimale belastninger. Smertene tvinger deg da til å slutte med løpe- og spensttrening.

Årsak

Økt muskelstørrelse og stølhet i forbindelse med intense treningsperioder og for rask progresjon i trening antas å være en viktig utløsende årsak. Ved langvarig og repetert belastning utvikles en overbelastning i muskelfestet i benhinnen som er festet til selve beinet. Smertene kan skyldes betennelsen samt arrvevsdannelse og fortykket hinne (fascie) rundt muskulaturen. Det er flere forhold som disponerer for tilstanden. Mange av de som får denne plagen, observeres å ha nedsatt stabilitet og kontroll av kne og fot, noe som øker draget på muskulaturen og benhinnen på innsiden av skinnebenet.

pexels-yan-krukov-5793712.jpg

Hva kan du gjøre selv?

Unngå eller reduser utløsende belastninger – den såre muskulaturen må få hvile, samtidig bør alternativ trening vurderes. I tillegg bør de ømme muskelgruppene tøyes jevnlig. Når plagene begynner å gi seg, kan du starte opptrening med justerte treningsmetoder der man unngår løping på hardt underlag.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page