top of page

BPPV eller krystallsyke, som det oftere blir betegnet som, er estimert å ramme rundt 80000 nordmenn i året. Krystallsyke er en tilstand hvor balanseorganet i det indre øret blir forstyrret og sender feil signaler om hvor en befinner seg i rommet, dette gir ofte en følelse av at rommet spinner og en blir svimmel. Denne forstyrrelsen er da påvirket av løse krystaller fra andre viktige celler som befinner seg inne i balanseorganet. Tilstanden er ikke farlig, men kan være svært hemmende. Det er viktig å presisere at om en erfarer akutt svimmelhet er det viktig å få utelukke andre årsaker til dette hos legen, spesielt dersom man har tilleggssymptomer som feber, dobbeltsyn eller talevansker.

I Dr.Dropin har vi dyktige behandlere som kan undersøke om du har krystallsyke, samt å hjelpe deg med å få riktig behandling.

Krystallsyken

Symptomer

  • Korte og kraftige svimmelhetsanfall ved posisjonsendring

  • Rotatorisk svimmelhet, karusellfølelse

  • Ikke uvanlig å føle seg uvel som følge av svimmelheten

  • Føle seg litt ustø mellom anfallene

Untitled design-8.png

Behandling

Hos de fleste vil krystallsyken bedres av seg selv etter rundt 3 uker, men med behandling kan en bli kvitt symptomene mye tidligere. Behandling for krystallsyke baserer seg på å kraftig kutte ned varigheten av tilstanden ved hjelp av forskjellige hodebevegelser, som for eksempel Epleys manøver. Intensjonen med disse manøvrene er å flytte løse krystaller tilbake til midten av balanseorganet, hvor de ikke forstyrrer signalene lengre.

 

Ved en suksessfull manøver forventer en å se umiddelbar bedring av symptomene og mindre intense svimmelhetsanfall. Noen får adekvat bedring etter kun en manøver, andre trenger kanskje flere. Dette er også noe en kan instrueres i å gjøre hjemme.

krystallsyken-behandling-640px-1.jpg

Diagnose og prognose

Undersøkelse

Undersøkelsen for å bekrefte krystallsyke er en manøver hvor terapeut eller lege beveger hodet i noen spesifikke posisjoner. Dette gjøres for å se om det fremprovoserer svimmelheten en kort periode, samtidig som en observerer hvordan øynene beveger seg under anfallet. Disse ufrivillige øyebevegelsene kalles nystagmus og kan hjelpe til å spesifisere hvor i balanseorganet problemet sitter.

 

Samtidig vil det bli utført tester for å utelukke andre årsaker til svimmelhet, som eksempelvis slag eller virus på balansenerven.

pexels-karolina-grabowska-4506165.jpg

Prognose

De aller fleste blir helt bra igjen etter krystallsyken. Det er også forventet en spontan bedring etter rundt 3 uker, men det anbefales å få utredet årsaken bak svimmelheten om en erfarer slike symptomer hjemme. Med behandling ser en bedret prognose til å være symptomfri etter få behandlinger. Har du hatt krystallsyke tidligere er det risiko for å få det igjen, men samme behandling viser gode resultater også her.

pexels-yan-krukov-5793802.jpg

Når bør du oppsøke en behandler

Dersom du har problemer med å være i jobb, være aktiv eller opplever at ryggsmertene preger deg betydelig kan det være hensiktsmessig med en konsultasjon.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ryggsmertene og komme deg tilbake til en normal hverdag.

Hva kan man gjøre selv?

Oppsøk lege ved første svimmelhetsanfall. Har du fått påvist krystallsyke er det mulig å utføre reposisjoneringsmanøvrene hjemme, men det kan være utfordrende på grunn av intensiteten av svimmelheten. Svimmelheten i seg selv er ufarlig, men kan være veldig ubehagelig.

bottom of page