top of page

Nakkehodepine

Nakkehodepine (cervikogen hodepine) er en ensidig hodepine der man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Denne type hodepine er vanligere hos kvinner enn hos menn og befolkningsstudier viser at 3.9% lider av denne tilstanden.

Undersøkelse

En kyndig behandler foretar en grundig anamnese og undersøkelse. Karakteristisk for sykehistorien er ensidig hodepine som ofte avhenger av hodestillingen eller bevegelser i nakken. Undersøkelse viser ofte nedsatt bevegelse i øvre nakkeregion med stram omkringliggende muskulatur. Trykk på disse strukturene reproduserer ofte hodepinen. Bildeundersøkelse av hjernen eller nakken er sjelden nødvendig.

pexels-karolina-grabowska-4506165.jpg

Behandling

Instruksjon i avspenning og riktig bruk av nakke og rygg er viktig. De fleste pasienter vil ha god nytte av et treningsprogram som er tilpasset den enkeltes fysikk og nivå. Vanlig bløtvevsbehandling (massasje) har liten dokumentert effekt. Manipulasjonsbehandling for å frigjøre låsninger og nedsatt bevegelse i nakke og rygg har vist god effekt. Smertestillende og betennelsesdempende medikamenter kan også ha god effekt i perioder med store smerter.

pexels-karolina-grabowska-4506072.jpg

Diagnose og prognose

Symptomer

Nakkehodepine er oftest ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte. Anfallene kan vare i flere døgn.

Hva kan du gjøre selv?

  • Unngå ensidig arbeid

  • Avspenningsøvelser

  • Variert fysisk aktivitet

  • Gode arbeidsstillinger

Når bør du oppsøke en behandler

Dersom du har problemer med å være i jobb, være aktiv eller opplever at hodepinen dine preger deg betydelig kan det være hensiktsmessig med en konsultasjon.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page