top of page

Nakkesmerter

Nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker hjelp for forskjellige nakkeproblemer.

 

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er avhengig av at nakken fungerer bra for å orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel, holde balansen og utføre presise bevegelser.

 

Det kan være vanskelig å skille mellom plager fra nakke, øvre rygg og skuldre, og ofte henger smertene sammen og kan gå over i hverandre.

Undersøkelse

Smertene i nakken skyldes ofte en endret funksjon i muskler og ledd. Muskulaturen knyter seg sammen, ofte er dette en prosess som skjer gradvis hvor man kjenner at man blir stivere og stivere i nakken over flere uker. Andre ganger skjer det akutt som et resultat av et fall, strekk, slag eller lignende. Leddene i nakken kan også føles stive og da opplever man gjerne betydelig redusert bevegelse i nakken.

 

Ofte får man mer vondt på en side av nakken

Smertebildet preges også av hvordan man reagerer på situasjonen. De som har høyt fokus på smertene får mer vondt og en dårligere prognose. Derfor er det viktig at du ikke lar smertene styre hverdagen. Ikke vær redd for å gjenoppta normale aktiviteter. Slapp av i skuldrene så godt du klarer og beveg på nakken. Start forsiktig å forsøk og bevege deg gradvis mer og mer. Opplever du at dette er vanskelig, så snakk med oss. Vi kan gi deg gode råd.

pexels-karolina-grabowska-4506165.jpg

Behandling

For å avgjøre hvilken behandling som er best egnet starter vi med en grundig sykehistorie, og en god klinisk undersøkelse. I behandlingen benyttes en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

Nakkesmerter kan deles inn fra 1-4 etter alvorlighetsgrad:

 • Grad 1 – liten innvirkning på dagliglivets funksjon.

 • Grad 2 – nedsatt funksjon i dagliglivet og eventuelt redusert arbeidsevne.

 • Grad 3 – affeksjon av nerverot, for eksempel nedsatt kraft i arm.

 • Grad 4  –mer alvorlig som brudd, infeksjon, malign eller revmatisk sykdom.

Nakkesmerter og skader av grad 1 og 2 er mest vanlig. Smertene kan være kortvarige eller et mer vedvarende problem.

pexels-karolina-grabowska-4506072.jpg

Diagnose og prognose

Symptomer

 • Lokale smerter i nakken

 • Redusert bevegelse i nakken

 • Stivhet

 • Hodepine

 • Svimmelhet

 • Smerter ut i skuldrene

 • Smerter ut i armene

 • Smerter mellom skulderbladene

Vanlige årsaker

 • Anspenthet pga stress, både fysisk og psykisk stress

 • Ugunstige arbeidsstillinger

 • Statisk og ensidig arbeid

 • Dårlig syn, feil briller, eller mangelfull belysning

 • Trekk, spesielt fra ene siden

 • Gal liggestilling

 • Innaktivitet

 • Overvekt

 • Nakkesleng etter påkjørsel eller andre ulykker

pexels-yan-krukov-5793712.jpg

Hva kan du gjøre selv?

 • Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri.

 • Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig selv om det gjør vondt.

 • Kuldepakninger kan gi lindring av symptomer fra ledd og muskler.

 • Ta tak i de risikofaktorene som kan gi nakkeplager som du vet du kan gjøre noe med selv.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page