top of page

Korsbånd 

Korsbåndsskader oppstår som regel i idrett hvor det innbærer fysisk kontakt. I de aller fleste tilfeller er det fremre korsbånd(ACL) som ryker, men det kan forekomme ruptur av bakre korsbånd(PCL) i enkelte tilfeller også.

Undersøkelse

En kyndig behandler vil kunne stille diagnose på fremre eller bakre korsbånd ved hjelp av enkle tester. Da korsbåndskader ofte ledsages av andre skader på ben, menisk eller kneets sidebånd er det viktig å undersøke disse også. I mange tilfeller vil det være ønskelig å rekvirere MR/røntgen ved mistanke om skader på flere strukturer. Dette kan lege, kiropraktor eller manuellterapeut rekvirere.

Behandling

I akutt fasen er PRICE-prinsippet viktig (Protection-Rest-Ice-Compression-Elevation). I mange tilfeller vil krykker være påkrevd den første tiden. Ved fremre korsbåndskader vurderes evt kirurgi på bakgrunn av pasientens fremtidige krav til knefunksjon og aktivitetsnivå samt ledsagende skader i kneet.

Ved isolerte bakre korsbåndskader er behandlingen konservativ med opptrening hos fysioterapeut. Ved store ledsagende skader på leddbånd bør kirurgi vurderes.
Opptrening/rehabilitering etter korsbåndskader er tidkrevende. Opptrening etter evt operasjon tar lenger tid og må foregå mer forsiktig enn om man ikke opereres. Det er viktig med veiledning fra og kontroller hos fysioterapeut for å påse at bevegelighet, styrke og nevromuskulær kontroll normaliseres.

pexels-kampus-production-8638038.jpg

Diagnose og prognose

Symptomer

De primære symptomene er aktivitetsrelaterte smerter svarende til ytre del av lårbenet like ovenfor kneleddet. Ofte vil smertene avta litt etter at man blir varm, men så øker smertene på i etterkant av trening. Man kan i noen tilfeller kjenne en krepitasjon / ”knitring” over området, men først og fremst en distinkt palpasjonsømhet.

Årsak

Fremre korsbåndskader inntreffer hyppigst i kontaktidretter som håndball, basketball og fotball, men også i alpint. Skademekanismen ved fremre korsbåndskader er typisk landing etter ett hopp på et nesten strakt kne i lett kalvbeintstilling – uten direkte kontakt med en motspiller. Ruptur av fremre korsbånd kan også være et resultat av kontaktmekanismer ved at en spiller lander oppå en annen, eller ved at man blir taklet fra utsiden av kneet.
Bakre korsbåndskader oppstår ved direkte slag eller støt mot øvre del av leggbeinet. Bakre korsbåndskader kan oppstå isolert, men ofte i kombinasjon med menisk og/eller sidebånd.

pexels-yan-krukov-5793712.jpg

Hva kan du gjøre selv?

  • Når en korsbåndskade har skjedd er det viktigste å beskytte kneet fra ytterligere skade (PRICE-prinsippet). Oppsøk kompetent fysioterapeut, kiropraktor eller lege for å utrede skadeomfanget og eventuelt bli henvist til MR/Røntgen. Opptrening startes så tidlig som mulig.

pexels-anastasia-shuraeva-8795389.jpg

Hva kan KA klinikken hjelpe deg med?

Våre behandlere vil sikre at dine problemer blir hørt og at du blir tatt på alvor. Vi gjennomfører en komplett fysikalsk undersøkelse ved første konsultasjon og vil henvise videre dersom det er nødvendig. Etter undersøkelsen vil vi sammen med deg sette mål for behandling og utforme et behandlingsopplegg i tråd med beste praksis for behandling av ryggsmerter. Vårt mål er at du kjappest mulig skal mestre ME og komme deg tilbake til en normal hverdag.

bottom of page