top of page

NILS KAEHLER

DOKTOR

Språk - Norsk (Dansk/Svensk), Tysk, Spansk, Fransk, Engelsk, Thai.
 

Spesialist i allmennmedisin, sjømannslege, lege for reise-/tropemedisin og langvarig lege i idrettsmedisin for både pasientbehandling og topp idrett (Norge, Tyskland og USA (American College of Sports Medicine (ACSM) certified team physician).
 

Dr. Nils Kaehler har jobbet som lege siden 2003. Han har sin hoved medisinutdanning fra Universität Göttingen med studieperioder i Østerrike, New Zealand, USA og Brasil.

Han har 2 mastergrader i Klinisk Tropisk Medisin/Reisemedisin og Public Health og han er fortsatt en aktiv forsker i tropemedisin og reisemedisin med tilknytting til tropeinstitutter i både Basel (Swiss TPH) og Bangkok (Mahidol Oxord Research Unit).
 

I tillegg har han mange års erfaring som idrettslege og har vært veldig aktiv som lege i norsk amatør- og toppidrett. Han har jobbet og forsket mye med fysisk trening og idrettsskader både i Norge og utlandet. Dr. Kaehler er medisinsk ansvarlig lege for den nye trenings klinikken EVIBASE i Sandefjord (evibase.no) som bruker trening som (forskningsbasert) behandling mot diverse sykdommer. EVIBASE har samarbeidspartnere fra bland annen NTNU (Norsk Teknisk Universitet i Trondheim) og Universitet i Sørøst Norge (USN).

nild.jpg
  • Dr. Kaehler er spesialist i allmennmedisin i Norge, Tyskland, Sveits og Spania.

  • Aktiv forsker for både Oxford Universitet (MORU, Bangkok) og Swiss TPH (Basel) – hans hoved forskingsområdet er Malaria

  • Hoved utdannelse fra Tyskland og Norge men har studerte og jobbet bland annen i USA, New Zealand, Brasil, Thailand og Østerrike.

  • Medeier/eier av Scandinavian International Clinic (Denia, Spania), Legene Nord /Sandefjord Helsepark, Evibase.no treningsklinikken og traveldokor.no (Sandefjord, Norge).

bottom of page