Nyheter i klinikken, hos våre aktører og relevant forskning

Har du sett innslaget på God Morgen Norge med Kasper Andresen? 

I beste sendetid snakket nevrokiropraktor, Kasper Andresen, sammen med tidligere toppalpinist, Didrik Marksten, om hvordan vi jobber med senskader og ettervirkninger knyttet til hode- og nakkeskader. Se denne artikkelen for å lese mer om funksjonell nevrologi og hvorfor det er så viktig å se på samspillet mellom hjernen og kroppen.

Innslaget på God Morgen Norge kan du se her

COMPLETE 

BY Juice PLUS+

EAT

RIGHT 

FEEL

AMAZING